Strona głównaBudownictwoWartość księgowa nieruchomości

Wartość księgowa nieruchomości

Niemal każdy z nas w swoim życiu co najmniej raz musi zmierzyć się z tematem wyceny nieruchomości. Na początek odpowiedzmy na pytanie czym w ogóle są nieruchomości i jakie są ich rodzaje.

Nieruchomości to wycinek powierzchni ziemskiej, które stanowią odrębne grunty oraz znajdujące się na nich budynki trwale związane z gruntem. Jakiś przykład? Proszę uprzejmie: Jeżeli zakupiliśmy pole pod uprawę to zarówno ta ziemia jak i wszystko co na niej zasadziliśmy jest naszą własnością. Jako, że już wspomniałem o polu przejdźmy teraz do innych rodzajów.

Wyróżniamy trzy rodzaje nieruchomości:

  • gruntową powierzchnia ziemska stanowiąca odrębny przedmiot własności
  • budynkową budynki są trwale związane z gruntem na mocy przepisów prawnych
  • lokalną budynek stanowi odrębną własność od gruntu.

Jeżeli te dwie kwestie mamy już za sobą pora na gwóźdź programu, a mianowicie wartość księgową nieruchomości. Wyróżniamy dwa rodzaje:

  • Wartość księgową brutto to wartość początkowa budynków, budowli lub innych środków trwałych po zastosowaniu przeszacowań według obowiązujących przepisów.
  • Wartość księgową netto czyli wartość początkową budynków czy też innych środków trwałych po uwzględnieniu tzw. odpisów amortyzacyjnych.

Powinno się wspomnieć również o art. 824 Kodeksu Cywilnego (KC) mówiącym, że … suma pieniężna wypłacona przez ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia nie może być wyższa od poniesionej szkody.

Wymieńmy sobie teraz kilka czynników, które mają wpływ na zmianę wartości nieruchomości:

  1. Fizyczne uszkodzenie środka np. spalenie połowy domu co znacznie utrudnia mieszkanie w nim
  2. Zaprzestanie użytkowania budynku w wyniku restrukturyzacji przedsiębiorstwa, zmiany technologicznej lub z przyczyn ekonomicznych
  3. Niespodziewana zmiana wartości rynkowej np. gdy kupiliśmy dom, a niedługo później zaczęto nieopodal budować autostradę
  4. Wystąpienie niepożądanych zmian prawno-gospodarczych przedsiębiorstwa np. zakaz sprzedaży alkoholu na danym terytorium.

Ewentualnie w razie problemów z nieruchomościami można skontaktować się i poprosić o radę specjalistę.

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne