Strona głównaBudownictwoCzym jest analiza budowli w osuszanych fundamentach?

Czym jest analiza budowli w osuszanych fundamentach?

Na wstępie trzeba zaznaczyć, że analizę budowli w osuszanych fundamentach  przeprowadza się dziś zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, w zakresie poszczególnych obszarów renowacji osuszanej budowli.

Często jednak nie jest to warunek wystarczający dla inteligentnego i ekonomicznie efektywnego rozwiązania problemów. Istotnym aspektem jest tu termorenowacja budynków. Nie wystarcza samo rozwiązanie problemów związanych z wilgocią albo zasoleniem. W wielu wypadkach jednocześnie z zagadnieniami renowacyjnymi trzeba poruszyć zagadnienia związane z zapotrzebowaniem budynku na energię, tzn. wraz ze zmianą warunków klimatycznych l trzeba poprawić bilans energetyczny budynku, polepszyć izolacyjność termiczną i jednocześnie uwzględnić problematykę wilgoci i zasolenia. W większości wytycznych i wskazówek co do zasad dokonywania analizy budynku, brakuje właśnie aspektu audytu energetycznego. W ramach audytu tegoż budynku należy uwzględniać i poddać ocenie termoizolacyjne aspekty robót renowacyjnych.

Diagnostyka budowlana osuszanego fundamentu jest częścią fizyki budowli, która ma na celu zbadanie, udokumentowanie, ocenę i odpowiednie zaklasyfikowanie stanu rzeczywistego funkcji elementu budowlanego i parametrów materiałowych. W ramach diagnostyki budowlanej osuszanego muru przeprowadza się badanie: struktury muru (pomiary, materiały, rozwiązania konstrukcyjne i detale), jego stanu (zawartość wilgoci, jej rozkład, przyczyny zawilgocenia, zawartość agresywnych soli i ich rozkład), wytrzymałości materiałów w budowlanych i nośności elementów konstrukcji, porowatości, rozmieszczenia i kształtu porów, innych właściwości materiałów budowlanych.

Sprawdzanie efektywności przeprowadzanych i zakończonych etapów robót, jak również ocena jakości i skuteczności działań naprawczych, zasadniczo nie mieści się w ramach diagnostyki budowlanej w osuszanym fundamencie, przynajmniej w dotychczasowym jej ujęciu. Jak dotąd dotyczyła ona tylko planowania działań naprawczych, jeszcze przed ich właściwym podjęciem. W przyszłości diagnostyka budowlana powinna jednak stać się także instrumentem służącym kontroli i sprawdzaniu efektywności działań renowacyjno naprawczych w każdym razie należy oczekiwać, że w ciągu najbliższych lat w tym kierunku będzie się rozwijać. Dopiero na gruncie systemowo opracowanego algorytmu postępowania możliwe jest kompetentne i kwalifikowane planowanie i przeprowadzanie niezbędnych działań naprawczych. Dalszym elementem diagnostyki budowlanej osuszanego fundamentu jest analiza dotychczasowego i przyszłego sposobu użytkowania budynku i uwzględnienie tegoż w koncepcji naprawy. Ponadto diagnostyka budowlana osuszanego muru ma w praktyce za zadanie również konstruktywne wskazanie zaistniałych uszkodzeń i określenie możliwości ich prostego usunięcia. Nierzadko zdarza się jednak, że plany działań naprawczych, sporządzone przecież z dużym nakładem środków, zawierają odpowiednie badania diagnostyczne i analityczne, które jednakże stawiają pod znakiem zapytania właśnie sens przeprowadzania zaplanowanych środków naprawczych.

Znane są więc przypadki, kiedy to w ramach badania wstępnego, przeprowadzonego następnie bilansu wilgotnościowego oraz jakościowej i ilościowej analizy zasolenia ujawniono, iż przyczyną szkód jest obciążenie wilgocią higroskopijną albo kondensacja wilgoci. W tychże budynkach zaplanowano następnie i przeprowadzano pracochłonne prace naprawcze (wykonanie wtórnej poziomej i pionowej izolacji przeciw wilgotnościowej, tynki renowacyjne WTA, drenaż itp.).

Artykuł został opracowany  przez firmę Futuro – osuszanie ścian fundamentowych.

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne